Circular Weaving Looms

DAK/DAP

Konstruksjon

Samarbeidet mellom konstruksjon og produksjon er avgjørende for å oppnå enkle og effektive løsninger. Konstruksjonsverktøyet Autodesk Inventor utveksler modeller effektivt med produksjonssystemet MasterCAM.

Vår styrke er at vi kan påta oss konstruksjonsoppgaver som en del av en totalleveranse. Mange kommer til oss når de skal lage noe helt nytt, eller når noe spesielt skal lages.

Stikkord er spesialleveranser og små serier.

Vi har bred erfaring fra utvikling av rundvevemaskiner til verdens slangeproduksjon og i fra utviklingen av prosessutstyr til slangeproduksjon ved vår søsterfabrikk.

Produksjon

Vi var en tidlig bruker av DAK-verktøyet MasterCAM, og alle CNC-maskinene står i nettverk.

Det som er spesielt hos oss er at DAP-kompetansen bygges opp på CNC brukernivå.

En CNC-operatør hos oss har ikke bare fagbrev i Maskinarbeiderfaget, men han er en avansert bruker av MasterCAM og utvikler programmene mens maskinen produserer.

Kompetansen bygges opp kontinuerlig og tilpasses den enkeltes interesse og bedriftens behov.